Machine learning-based classification of viewing behavior

Machine learning-based classification of viewing behavior

Sharing scientific thinking with a lay audience can have interesting consequences — intended and otherwise. Back in 2016, I attended one such lecture on the topic of “attention”. I suppose it is fair to say that neither me nor the speaker could have foreseen this consequence: a machine-learning based classification model of viewing behaviour.

Bestuurlijke borging van integere algoritmes

Bestuurlijke borging van integere algoritmes

Compliance heeft toe te zien op het integer gebruik van algoritmes. Algoritmes zijn zelden waardenvrij. In hun implementatie wordt al dan niet bewust stelling genomen in de spanningen tussen meerdere conflicterende waarden. De uitdaging is om te borgen dat deze stellingnames bewust plaatsvinden in de daarvoor gepaste gremia.

Tussen data en theorie

Tussen data en theorie

Algoritmen helpen om op grote schaal beslissingen te nemen. Het is echter lastig om achteraf toe te zien op de kwaliteit van deze beslissingen. Toezicht zou zich met name moeten richten op het wordingsproces van algoritmes: de stappen die genomen worden om te komen van probleemomschrijving tot...

Finite Frames Fail

Finite Frames Fail

Many intermediate logics, even extremely well-behaved ones such as IPC, lack the finite model property for admissible rules. We give conditions under which this failure holds. We show that frames which validate all admissible rules necessarily satisfy a certain closure condition, and we prove ...